Witamy,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Towarzystwo pomaga rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci.

Swoje dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swym członkom, działaczom (w tym wysokiej klasy specjalistom), osobom bez reszty oddanym sprawom dzieci, których łączył, inspirował i mobilizował wspólny cel – dobro dzieci.

Struktura organizacyjna Oddziału Dolnośląskiego obejmuje 230 kół przyjaciół dzieci i kilkadziesiąt oddziałów – powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych, gminnych, dzielnicowych – w czterech oddziałach okręgowych.