Raport z badania sprawozdania finansowego

Przedstawiamy raport z badania sprawozdania finansowego Jednostki TPD Oddziału Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  Czytaj dalej