Protokół z obrad Zjazdu Delegatów Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu w dniu 18.04.2015 roku

Protokół

Uchwała Nr 4 – Zjazdu Delegatów Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dnia 18 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany siedziby organów władzy Oddziału Regionalnego.

Uchwała Nr 4 Zjazdu

Uchwała Nr 3 – Zjazdu Delegatów Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  z dnia 18 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Oddziału.

Uchwała Nr 3 Zjazdu