POSIEDZENIE PREZYDIUM I ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W LEGNICY

5.XI.2019 –POSIEDZENIE PREZYDIUM I ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W LEGNICYziały 1 % z podatku dochodowego
– przyjęto regulamin działania Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego.
-przyjęto terminarz posiedzeń prezydium : Zarządu na lata 2020
-podjęto uchwałę w sprawie ubiegania się o posiadanie sztandaru dla Oddziału Regionalnego TPD

OBCHODY 100 LECIA TPD W ODDZIALE TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

OBCHODY 100 LECIA TPD W ODDZIALE TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU
15.XI.2019 – Oddział Okręgowy TPD w Legnicy- odbył się uroczysty koncert „ 100 lat z dziećmi i dla dzieci „
22.XI.2019- Oddział Regionalny w Podgórzynie ( Okręg jelenia Góra ) obchodzi 100 lecie TPD i 60 lecie działalności
28.XI.2019 – We Wrocławiu odbyło się spotkanie zasłużonych działaczy TPD z Odziałem Okręgowym TPD we Wrocławiu – w wręczeniu odznaczeń TPD i medali wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD.
KRAJOWY ZJAZD TPD W WARSZAWIE
22-23.XI – obradował krajowy zjazd TPD w skład zarządu głównego TPD z Dolnego Śląska weszli : Józef Bogdanowicz, Dariusz Czekaja, Zygmunt Nowaczyk i Kazimierz Pleśniak . Józef Bogdanowicz i Zygmunt Nowaczyk weszli w skład Prezydium Zarządu Głównego TPD