PAN JANUSZ WAWRZYSZKO NIE ŻYJE

“Wszystko na świecie przemija,
tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.”

Żegnamy zasłużonego działacza i przyjaciela dzieci. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.04.2020 r. odszedł od nas nagle JANUSZ WAWRZYSZKO (1946-2020) – wieloletni działacz TPD, przewodniczący Dolnośląskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W latach 2001-2015 pełnił wiele innych funkcji, m.in. wiceprezesa Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, członka Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego, autor wielu publikacji o TPD, w tym dwóch w „Szkicach Legnickich” na temat 100-lecia TPD. Miał duże zasługi w reaktywowaniu Wojewódzkiego Oddziału TPD w latach 1990-1998. Ponadto, działał społecznie w ZHP, ZNP, Towarzystwie Przyjaciół Nauk, PTSM, Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Miejskiej Radzie Seniorów. Był dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Odznaczony m.in. Medalem dr Henryka Jordana, złotą i srebrną odznaką „zasłużonego działacza TPD”, odznakami „Przyjaciel Dziecka” i stulecia „Przyjaciel Dziecka”, medalem 100-lecia TPD i 75 TPD na Dolnym Śląsku, statuetką TPD “Nade Wszystko Dziecko”.

W zmarłym tracimy niezwykle życzliwego i zaangażowanego przyjaciela dzieci, działacza społecznego, kolegę, przyjaciela, na pomoc którego zawsze można było liczyć.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci.

W imieniu Zarządów Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego i Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy
Kazimierz Pleśniak, prezes.