Struktura

Struktura organizacyjna Oddziału Dolnośląskiego obejmuje obejmuje 230 kół przyjaciół dzieci i kilkadziesiąt oddziałów – powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych, gminnych, dzielnicowych – w czterech oddziałach okręgowych. Podstawową, niezbędną jednostką organizacyjną jest tepedowskie koło, które najbliżej i najbardziej związane jest z dzieckiem, jego rodziną i dziecięcym środowiskiem – widać to najlepiej w kołach pomocy dzieciom niepełnosprawnym, specjalnej troski, przewlekle chorym. Oddziały natomiast tworzą wizerunek Towarzystwa na większym obszarze, m. in. przed władzą publiczną. Mają obowiązek pokazać działalność oddziału, ale także prezentować pracę kół, promować i wspomagać ich działalność, dbać o wizerunek TPD.

W celu uzyskania szczegółowych informacji wybierz konkretny oddział, który Cię interesuje.