Władze

        

Skład  Zarządu  Dolnośląskiego  Oddziału Regionalnego

Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci z/s  w Jeleniej Górze

                     –  kadencja 2015 – 2018

Członkowie Prezydium

Lp.   Imię i nazwisko                             Funkcja

1.      Ryszard Wach                               Prezes zarządu

 2.      Kazimierz Pleśniak I                    Wiceprezes Zarządu

 3.     Urszula Polowy                              Wiceprezes Zarządu

  4.   Alicja Sowa                                       Sekretarz Zarządu

  5.    Czesława Jarzyńska                       Skarbnik Zarządu

   6.   Anna Mikeska-Szyran                     Członek Prezydium

    7.  Edward  Koszela                             Członek Prezydium

   

 

                                                                                                                                                 

Członkowie zarządu

         8. Jadwiga Bobek

         9. Jan Kłeczek

        10. Andrzej Ksel

        11. Elżbieta Palej

        12. Ilona Socha

        14. Halina Skupin

Skład Dolnośląskiej Regionalnej Komisji Rewizyjnej TPD

       Lp.                      Imię i nazwisko            Funkcja    

         1.                      Ewa Palczewska           Przewodnicząca

         2.                      Zdzisława Newelska      Z-ca  przew.

        3.                        Iwona Gorczyca            Sekretarz

        4.                        Jerzy Cupiał                  Członek

        5.                        Danuta Szeląg               Członek